แนะนำตัวเอง

0189d

ผมชื่อยุทธศิลป์ แปลนนาค ครับ

รหัส 06510090

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพลงโปรดส่วนตัว ^^

โฆษณา